BLISSOVO DESATERO PRO SPRÁVNÉ CVIČENÍ


Bliss má pro každého 10 pravidel, jak si hraní s jógou užít co nejlépe:


➊ RESPEKTUJ SVÉ TĚLO – každé tělo má své možnosti, proto všechny cviky prováděj tak, abys nikdy nepociťoval/nepociťovala bolest.


➋ DÝCHEJ – při provádění pozic zhluboka a pomalu dýchej. Dech nezadržuj, ale ani s ním nespěchej.


➌ CVIČ POMALU – umět zpomalit a zklidnit pohyb i dech je na józe nejtěžší, a zároveň to nejdůležitější.


➍ POZNEJ SVOJE TĚLO – na začátku si uvědom, pravou a levou stranu prostoru a těla, kde máš nárty, dlaně nebo lokty.


➎ POSLOUCHEJ POZORNĚ POSTUP CVIČENÍ – soustřeď se na části těla, kterých se cvik týká. Ostatní nech uvolněné, hlavně tvůj obličej.


➏ POUŽÍVEJ SPRÁVNÉ POMŮCKY – na cvičení je ideální jógová podložka. Pokud ji nemáš, nevadí, ručník, deka nebo trávník jsou také fajn.


➐ CVIČ NABOSO – při provádění pozic si raději sundej ponožky, jinak ti to může klouzat.


➑ ZAPOJ OSTATNÍ – pozice nemusíš provádět úplně sám/sama, mohou je s tebou provádět i tví spoluhráči.


➒ NESOUPEŘ – Bliss není tvůj protihráč, ale spojenec. Naslouchej jeho radám.


➓ RADUJ SE – tato hra je tu proto, abys poznal/poznala své tělo a dech, a hlavně aby sis užil/užila zábavu s těmi, které ke hře pozveš.

3 views0 comments